Bursa Teknik Üniversitesi
İndirim Oranları

Kamu Kurum ve Kuruluşları %15
IMEP Protokolü Yapılan Kuruluşlar %15
BTU Öğretim Elemanları1 %60
Diğer Üniversite Personeli %25
Karşılıklı İndirimli Test Protokolü Yapılan Kurum ve Kuruluşlar (BUTAL ve BUTEKOM) (Mütekabiliyet aranır) (En Fazla) %25
Öğrenciler %10 (Fakülteler, MERLAB)
BTÜ Öğrencileri (yürütücüsü olduğu Teknofest, Tübitak gibi projeleri varsa) %60
Diğer Öğrenciler %25
Bursa Teknoparktaki Kuruluşlar %20
Diğer Teknoparklardaki Kuruluşlar ve Ar-Ge Merkezleri %15

İndirim oranları Fakülteler ve MERLAB’da test ve analiz hizmetlerinde geçerlidir.
1BTÜ öğretim elemanlarının “TEZ”, “YAYINLAR”, BAP koordinatörlüğünce veya Resmi kurumlarca desteklenen araştırma projeleri kapsamındaki çalışmaları için geçerlidir.

Gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak hizmet talepleri minimum ücretleri*

Prof. Dr. Doç. Dr. Dr. Öğr. Üyesi / Doktoralı Öğretim Elemanları
25.000,00 TL + KDV 22.500,00 TL + KDV 20.000,00 TL + KDV


* Mesai saatleri içinde verilecek hizmetler için azami aylık çalışma süresi 5 (beş) iş günüdür.
* 8 Saati geçen eğitimlerde bu oranlar uygulanmaz.
* Yukarda belirtilen hizmetler için kurum imkânları kullanılmayacaktır.
* Belirtilen ücretler minimum olup, eğitim/danışmanlık hizmetine göre arttırılabilir.
* Kamu Kurum ve kuruluşlarına verilen hizmetler ve mesai saatleri dışı için minimum ücret belirlenmemiştir. Ancak, eğitim/danışmanlık hizmetine göre birimler minimum ücret belirleyebilirler.
* Ulaşım, konaklama ve hizmetin gerektirdiği diğer ücretler hizmeti talep edene aittir.

Üniversitemiz Bilgisayar Mühendisliği Derin Öğrenme ve Yapay Zekâ Küme Bilgisayar Sistemi Ücretlendirme Detayları

Bu ücretler sadece kullanım içindir, eğitim talepleri veya destek talepleri bu fiyata dâhil değildir.

Sistemin Kullanım Ücretleri:
- 1 Gün 150,00 TL + KDV
- 1 Hafta 750,00 TL + KDV
- 15 Gün 1.500,00 TL + KDV
- Aylık 3.000,00 TL + KDV

Destek:
- Her bir teknik destek talebi 500,00 TL’dir.
- Teknik destek talebi sorun çözme veya kişinin ihtiyaç duyduğu yazılım sürümlerinin kurulumunu kapsar.
- Script oluşturma veya sisteme bağlanma için destek 1.000,00 TL’dir.

BTÜ, Önceden Haber Vermeksizin Ücretleri ve/veya Ücretlendirme Sistemini Değiştirme Hakkına Sahiptir.
Yalnızca bir kategoride indirim yapılır. İndirimler birleştirilemez.

Kimya Mühendisliği Bölümü
Titreşimli Disk Öğütücü
-
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Darbe Test Cihazı (Sarkaç Çekiç)
Charpy ve İzod Darbe Testi (Plastikler için) (5 adetten sonrası için yeniden fiyat hesaplanacaktır)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Dağlama
Faz Analizi için uygun reaktif belirlenmesi ile numuneye uygulanması
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Dağlama
Faz Analizi için uygun reaktifin numuneye uygulanması
Biyomühendislik Bölümü
In-Vitro Degradasyon Testi (ASTM F1635) (12 Haftaya Kadar)
ASTM F1635
Biyomühendislik Bölümü
In-Vitro Degradasyon Testi (ASTM F1635) (8 Haftaya Kadar)
ASTM F1635
Biyomühendislik Bölümü
In-Vitro Degradasyon Testi (ASTM F1635) (4 Haftaya Kadar)
ASTM F1635
Gıda Mühendisliği Bölümü
Aminoasit kompozisyonu
Kromatografik (HPLC-DAD/FLD)
Kimya Mühendisliği Bölümü
Bomba Kalorimetresi (Üst ısıl değer analizi)
Kalorifik değer tayini
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Kuruma büzülme deneyi (1 adet numune için)
ASTM C 596-01
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Derin Öğrenme ve Yapay Zeka Küme Bilgisayar Sistemi
Sistem Kullanımı
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
Piroliz Ünitesi
Numune
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Çimento priz süresinin bulunması
TS EN 1963+A1
Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü
Elektrospinning Cihazı
Cihaz kullanım
Makine Mühendisliği Bölümü
5 Eksen Tel Erozyon Tezgahı
Malzeme Kalınlık > 2 mm
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Darbe Test Cihazı (Sarkaç Çekiç)
Charpy ve İzod Darbe Testi (Plastikler için) (5 adetten sonrası için yeniden fiyat hesaplanacaktır)
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Dağlama
Faz Analizi için uygun reaktif belirlenmesi ile numuneye uygulanması
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Dağlama
Faz Analizi için uygun reaktifin numuneye uygulanması
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü
Bakalite Alma
Metalografi işlemleri için numune sabitleme işlemi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Yerinde Arazi Gözlemi ve Mobilizasyon
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Deney ve Numune Özellikleri Raporlama
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Yük Kontrollü Tekrarlı (Dinamik) Üç Eksenli Deney
ASTM D5311
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Zeminlerde Tekrarlı (Dinamik) Torsiyonel Kesme Deneyi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Zeminlerde Modül Azalımı ve Sönüm Oranının Rezonant Kolon Cihazıyla Belirlenmesi (İstenilen -rölatif- sıkılık ve çevre basıncı altında)
ASTM D4015
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Zeminlerde Organik Madde Tayini
ASTM D2974