Bursa Teknik Üniversitesi
İndirim Oranları

Kamu Kurum ve Kuruluşları %15
IMEP Protokolü Yapılan Kuruluşlar %15
BTU Öğretim Elemanları1 %60
Diğer Üniversite Personeli %25
Karşılıklı İndirimli Test Protokolü Yapılan Kurum ve Kuruluşlar (BUTAL ve BUTEKOM) (Mütekabiliyet aranır) (En Fazla) %25
Öğrenciler %10 (Fakülteler, MERLAB)
BTÜ Öğrencileri (yürütücüsü olduğu Teknofest, Tübitak gibi projeleri varsa) %60
Diğer Öğrenciler %25
Bursa Teknoparktaki Kuruluşlar %20
Diğer Teknoparklardaki Kuruluşlar ve Ar-Ge Merkezleri %15

İndirim oranları Fakülteler ve MERLAB’da test ve analiz hizmetlerinde geçerlidir.
1BTÜ öğretim elemanlarının “TEZ”, “YAYINLAR”, BAP koordinatörlüğünce veya Resmi kurumlarca desteklenen araştırma projeleri kapsamındaki çalışmaları için geçerlidir.

Gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak hizmet talepleri minimum ücretleri*

Prof. Dr. Doç. Dr. Dr. Öğr. Üyesi / Doktoralı Öğretim Elemanları
25.000,00 TL + KDV 22.500,00 TL + KDV 20.000,00 TL + KDV


* Mesai saatleri içinde verilecek hizmetler için azami aylık çalışma süresi 5 (beş) iş günüdür.
* 8 Saati geçen eğitimlerde bu oranlar uygulanmaz.
* Yukarda belirtilen hizmetler için kurum imkânları kullanılmayacaktır.
* Belirtilen ücretler minimum olup, eğitim/danışmanlık hizmetine göre arttırılabilir.
* Kamu Kurum ve kuruluşlarına verilen hizmetler ve mesai saatleri dışı için minimum ücret belirlenmemiştir. Ancak, eğitim/danışmanlık hizmetine göre birimler minimum ücret belirleyebilirler.
* Ulaşım, konaklama ve hizmetin gerektirdiği diğer ücretler hizmeti talep edene aittir.

Üniversitemiz Bilgisayar Mühendisliği Derin Öğrenme ve Yapay Zekâ Küme Bilgisayar Sistemi Ücretlendirme Detayları

I. Sistemin Kullanım Ücretleri ve İndirimler:

a) Sistemin Kullanım ücreti: 6 TL /Saat (KDV hariç) olarak belirlenmiştir.
İlk kullanımda 2 Saat ücretsiz kullanım hakkı verilecektir.

b) Uzun Süreli Kullanım İndirimleri:
- 1 Haftalık kullanımda saat ücretinde %5,
- 1 ay ve üstü kullanımda saat ücretinde %10

BTÜ, Önceden Haber Vermeksizin Ücretleri ve/veya Ücretlendirme Sistemini Değiştirme Hakkına Sahiptir.
Yalnızca bir kategoride indirim yapılır. İndirimler birleştirilemez.

MERTST168
Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü
ETÜV/ISITICI
Cihaz Kullanımı (200 - 300 °C Arası)
Saat
26
2. Numune ve sonrası % 50 İndirim (Aynı şartlarda ikinci numune)
MERTST167
Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü
ETÜV/ISITICI
Cihaz Kullanımı (100 - 200 °C Arası)
Saat
24
2. Numune ve sonrası % 50 İndirim (Aynı şartlarda ikinci numune)
MERTST166
Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü
ETÜV/ISITICI
Cihaz Kullanımı (25 - 100 °C Arası)
Saat
22
2. Numune ve sonrası % 50 İndirim (Aynı şartlarda ikinci numune)
MERTST165
Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü
ISIL YAŞLANDIRMA
Cihaz Kullanımı (200 - 300 °C Arası)
Saat
26
2. Numune ve sonrası % 50 İndirim (Aynı şartlarda ikinci numune)
MERTST164
Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü
ISIL YAŞLANDIRMA
Cihaz Kullanımı (100 - 200 °C Arası)
Saat
24
2. Numune ve sonrası % 50 İndirim (Aynı şartlarda ikinci numune)
MERTST163
Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü
ISIL YAŞLANDIRMA
Cihaz Kullanımı (25 - 100 °C Arası)
Saat
22
2. Numune ve sonrası % 50 İndirim (Aynı şartlarda ikinci numune)
MERTST162
Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü
İlave Bileşen (LC-MSMS)
İşletme içi
Numune
40
MERTST161
Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü
İlave Bileşen (HPLC)
İşletme içi
Numune
40
MERTST160
Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü
Kantitatif Analiz (HPLC)
İşletme içi
Numune
700
MERTST159
Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü
Kalitatif Analiz (HPLC)
İşletme içi
Numune
500
MERTST158
Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü
Metot Geliştirme (HPLC)
İşletme içi
Adet
2500
MERTST157
Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü
Numune Hazırlama - 4
İşletme İçi
Numune
750
MERTST156
Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü
Organik Çözücülerle Ekstrakte Edilebilen Maddelerin Tayini
ISO 6427:2013
Numune
2000
MERTST155
Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü
Nem ve Isı Koşullarında Yaşlandırma Testi
TS ISO 188 (Metot B), ASTM D 573-04 DIN 53508
Saat
70
(**50 cm'den uzun numuneler için) (2 numune ve daha fazlası için %50 indirim uygulanır)
MERTST154
Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü
Ozon Yaşlandırma Testi (Nemli Dinamik Gerdirme)
ISO 1431-1, ASTM D1149 Metot B, Prosedür B1
Numune
27
(2-24 numune için %50 indirim uygulanır)
MERTST153
Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü
Ozon Yaşlandırma Testi (Dinamik Gerdirme)
ISO 1431-1, ASTM D1149 Metot B, Prosedür B1
Numune
25
MERTST152
Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü
Ozon Yaşlandırma Testi (Nemli Statik Gerdirme)
ISO 1431-1, ASTM D1149 Metot B, Prosedür B1
Numune
24
KMBTST027
Kimya Mühendisliği Bölümü
Bomba kalorimetresi
Kalori değeri belirlenmesi
Numune
300
MERTST151
Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü
Yırtılma Testi
ISO 34-1, ASTM D 624, TS 4698
Adet
250
MERTST150
Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü
Kalıntı Gerilme Analizi ( Tek kademe, Tek yön)
İşletme İçi
Adet
1700
OEMTST059
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü
Formaldehit Emisyon Tayini (Ahşaplarda)
TS EN 717-2(1999),TS EN ISO 12460-2(2016)
Adet
4000
MERTST148
Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü
X-Işını Difraksiyon Paterni Çekimi (Bulk ve Toz Numune-1saati aşan)
İşletme İçi
Adet
500
GMBTST059
Gıda Mühendisliği Bölümü
Aminoasit kompozisyonu
Kromatografik (HPLC-DAD/FLD)
Numune
750
MERTST144
50
MERTST147
Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü
Üç nokta eğme testi (oda sıcaklığı)
ASTM D 790, ISO 178
Numune
1000